ยาจำเป็นสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีราคาแพงเกินควร บริษัทยาบางรายจงใจตั้งราคายาให้สูงเกินจริง

มาดูกันว่าบริษัทยาทำเช่นนั้นได้อย่างไร   ชมภาพเคลื่อนไหว

stage Created with Sketch.