เกี่ยวกับเรา

เราคือกลุ่มรณรงค์ที่ทำงานเพื่อให้ยาต้านไวรัสฯ ราคาถูกลงและทำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศที่มีรายได้ปานกลางได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง

เราคือใคร

เราคือกลุ่มองค์กรที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันให้ยาจำเป็นต่างๆ มีราคาไม่แพงและทำให้คนที่จำเป็นต้องใช้ยาและผู้ป่วยเข้าถึงยาจำเป็นเหล่านั้นได้ ข้อมูลการทำงานในเวบไซด์นี้เน้นนำเสนอการทำงานใน 2 ส่วนหลักดังนี้ 1. เป็นการนำเสนอการทำงานขององค์กรภาคี โดยมีหน่วยงานชื่อ ITPC เป็นแกนนำหลัก ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และองค์กรที่ทำงานด้านการเข้าถึงยา ซึ่งประกอบไปด้วยองค์กรชื่อ Fundación Grupo Efecto Positivo ในประเทศอาร์เจนติน่า องค์กร Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS ในประเทศบราซิล มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ในประเทศไทย และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศยูเครน  โดยทั้งหมดทำงานร่วมกันภายใต้โครงการชื่อ ‘Making HIV treatment affordable in middle income countries’ หรือการผลักดันให้การรักษาเอชไอวีมีราคาถูกในประเทศที่มีรายได้ปานกลาง

นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร AIDS Fonds ซึ่งได้สนับสนุนโครงการที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยขยายการทำงานร่วมกับอีก 9 องค์กรทั้งที่เป็นองค์กรระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  ที่มุ่งทำงานเพื่อทำให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีมีราคาถูกลง

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรภาคี

สิ่งที่เราทำ

เพื่อให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีราคาถูกลงและเข้าถึงได้ เรามียุทธศาสตร์ที่จะขจัดอุปสรรคที่กีดกันการแข่งขันในหมู่บริษัทที่ผลิตยา  เราส่งเสริมการแข่งขันที่เที่ยงธรรม โดยสนับสนุนให้รัฐบาลต่างๆ ใช้มาตรการใช้สิทธิ์ตามสิทธิบัตร (CL) ที่อนุญาตให้ผู้อื่นผลิตยาที่มีสิทธิบัตรได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของสิทธิบัตรก่อน นอกจากนี้ เราจะฟ้องคัดค้านและเบิกถอนคำขอรับสิทธิบัตรยาและสิทธิบัตรยาที่ไม่สมควรได้รับการคุ้มครอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การทำงาน

โครงการนี้จะช่วยให้ประเทศในโครงการทั้ง 4 ประเทศ ประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรัยยาต้านไวรัสได้ถึงปีละ 150 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 4,700ล้านบาท  เงินที่ประหยัดได้จำนวนนี้จะนำมาใช้ซื้อยารักษาผู้ติดเชื้อฯ ในประเทศเหล่านั้นได้เพิ่มขึ้นอีก 130,000 คน

การสร้างแรงสะเทือนต่อตลาดยาในประเทศอื่นๆ

เรามีเป้าหมายที่จะสร้างแรงสะเทือนต่อตลาดยาในประเทศอื่นๆ ตามมา นอกเหนือจาก 4 ประเทศหลักในโครงการ โดยแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลกับชุมชนและองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ  เราหวังว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศอื่น ให้ลุกขึ้นรณรงค์เคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกัน และช่วยขยายความสำเร็จในเรื่องการส่งเสริมการเข้าถึงยาในราคาไม่แพงในประเทศอื่นๆ ต่อไป