เราทำงานที่ไหน


ประชากรน้อยกว่าหนึ่งในสามที่อยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี

ทำไมต้องเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง

ภายในปี พ.ศ. 2563 จำนวนของผู้ติดเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่กว่า 87% จะอยู่ในประเทศที่มีรายได้สูงและประเทศที่มีรายได้ปานกลาง นอกจากนี้ประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของโลกอาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งมีอัตราของประชากรที่มีเชื้อเอชไอวีถึง 62 % ทั้งนี้พบว่าจำนวนผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีในประเทศที่มีรายได้ปานกลางกลับมีจำนวนคนที่ได้รับการรักษาต่ำกว่าประเทศที่มีรายได้น้อย หนึ่งในสามของประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศรายได้ปานกลาง มีรายได้ต่ำกว่าสองเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อวันหรือประมาณ 62 บาทต่อวัน ประชากรเกือบ 6 ล้านคน ที่อยู่ในประเทศรายได้ปานกลาง (ไม่รวมประเทศในแถบแอฟริกาตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า) ต้องการการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ อย่างไรก็ตามน้อยกว่าหนึ่งในสามของประชากรเหล่านี้ที่สามารถเข้าถึงยารักษาได้

 

ประเทศ