ข้อมูลอื่นๆ

นี่เป็นสิ่งใหม่ของเรื่องทรัพยสินทางปัญญาและการเข้าถึงยาหรือ?
เราได้เลือกข้อมูลบางส่วน รวมทั้งเครื่องมือ วิดีโอต่างๆซึ่งเราได้รับการแนะนำทั้งในระดับบุคคลและจากองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานเหล่านี้ เรารู้ว่าหัวข้อเหล่านี้อาจเป็นการครอบงำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีข้อมุล รายงาน บทความจำนวนมาก ดังนั้นเราจึงทำการเลือกเนื้อหาอย่างรอบคอบ
ในสัปดาห์และเดือนต่อๆไป เราจะเพิ่มข้อมูลในส่วนของเราเองรวมทั้งเพิ่มการอธิบายคำศัพท์เพิ่มเติม สามารถเข้ามาดูในส่วนนี้ได้เพื่อดูว่ามีอะไรที่เพิ่มเข้ามาใหม่