ความคิดเห็นของภาคประชาสังคมต่อร่าง พรบ. สิทธิบัตรฉบับแก้ไข (ร่างที่ 3)

ภาคประชาสังคมให้เอกสารความคิดเห็นต่อร่าง พรบ. สิทธิบัตรฉบับแก้ไข ที่ยกร่างและเสนอโดยกรมทรัพย์สินทาปัญญา ซึ่งเป็นร่างที่สามตั้งแต่มีการยกร่างแก้ไขมา  กรมจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านระบบออนไลน์ในช่วง ก.. ถึง ต.. 2563  ภาคประชาสังคมแสดงความคิดเห็นไป เพื่อลดผลกระทบเชิงลบจากปัญหาสิทธิบัตรที่ไม่สมควรได้รับสิทธิบัตร (หรือที่เรียกว่าสิทธิบัตรไม่มีวันสิ้นสุดอายุ”)  และส่งเสริมการเข้าถึงยาในราคาที่ไม่แพง โดยนำมาตรการยึดหยุ่นของความตกลงทริปส์มาใช้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

Download (pdf 246.09 KB)