ละตินอเมริกา

ในประเทศอาร์เจนตินา บราซิล โคลอมเบีย เม็กซิโกและเปรูมีประชากรที่มีเชื่อเอชไอวีกว่า 1.35 ล้านคน และประมาณการว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งเข้ารักษาเอชไอวี

ปัญหา

คนส่วนใหญ่ในประเทศเหล่านี้สามารถเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรพื้นฐานได้ เนื่องจากรัฐบาลในประเทศเหล่านี้สามารถลิยาสูตรพื้นฐานได้เอง  อย่างไรก็ตามสำหรับยาในสูตรสำรองและสูตรดื้อยา กลับไม่สามารถผลิตเองได้ เนื่องจากหลายประเทศยังคงติดปัญหาด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่ถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (MICs) หมายความว่าประเทศเหล่านี้จะไม่ได้รับประโยชน์จากการลดราคายาที่บริษัทยาทำกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ  และอาจจะยังถูกยกเว้นไม่ให้สิทธิในการเข้าร่วมในระบบสิทธิบัตรรวม (patent pool) ที่อนุญาตให้บริษัทยาชื่อสามัญสามารถผลิตยาที่ติดสิทธิบัตรได้

พื้นหลัง

หลังจากข้อตกลงทริปส์ภายใต้องค์กรการค้าโลก (WTO) ประเทศสมาชิกได้มีการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ยาเป็นจำนวนมาก ทำให้ราคายาเพิ่มขึ้นสูงมาก กลายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงยาจำเป็น  ประเทศอเมริกาตอนใต้เป็นกลุ่มประเทศที่มีการให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯในสูตรพื้นฐานมายาวนาน และจำเป็นที่จะต้องใช้ยาในสูตรดื้อยาที่มาแทนยาสูตรพื้นฐาน การที่ราคายารุ่นใหม่แพงขึ้น ทำให้หลายฝ่ายต่างกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อการเข้าถึงยาที่ยั่งยืน ตัวอย่างของยาที่มีราคาแพงขึ้นที่เห็นได้ชัดเจนคือยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบชนิดซี

องค์กรภาคี  RedLAM เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการทำงานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการรักษาเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบซีในละตินอเมริกาผ่านการทำงานด้านล๊อบบี้มากมาย เพื่อสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลและบริษัทยา ให้กำจัดอุปสรรคในการเข้าถึงยาจำเป็น กิจกรรมประกอบด้วย: การทำงานเพื่อท้าทายระบบสิทธิบัตร โดยการยื่นคัดค้านสิทธิบัตรที่เชื่อว่า มีไม่มีนวัตกรรมใหม่อย่างแท้จริง การเรียกร้อง มาตรการบังคับใช้สิทธิ (CL) เมื่อพบว่ายาจำเป็นมีราคาแพงเกินจริง รวมทั้งการทำงานวิจัยและการทำงานสื่อสารกับสาธารณะให้ตระหนักต่อประเด็นดังกล่าว

RedLAM ได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์สำหรับนักเคลื่อนไหวเพื่อให้เข้าใจเครื่องมือทางกฎหมายรวมทั้งการลงมือปฏิบัติจริง ปัจจุบันมีนักเคลื่อนไหวเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้แล้วกว่า 190 คนจาก 16 ประเทศ