ริลพิไวรีน – RPV

ยาริลพิไวรีน (ตัวย่อชื่อยา RPV)
ขึ้นทะเบียนยากับอนุมัตองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้ขึ้นทะเบียนยาริลพิไวรีนในปี 2554 ปัจจุบันยังไม่รวมอยู่ในคู่มือแนวทางการรักษาขององค์การอนามัยโลก
ยาริลพิไวรีนเป็นที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า อาร์พีวี (RPV)

สรุปย่อ

ในขณะที่ยังไม่มียาชื่อสามัญที่ผ่านมาตรฐานด้านคุณภาพผลิตออกมา การแข่งขันของยาชื่อสามัญน่าจะเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศที่อยู่ในสัญญาภายใต้กลไกการใช้สิทธิโดยสมัครใจเท่านั้น

สถานะสิทธิบัตร

สิทธิบัตรในสารองค์ประกอบของยาริลพิไวรีนจะหมดอายุภายใน ปี พ.ศ. 2565 ยานี้จดสิทธิบัตรแล้วในประเทศแอลเบเนีย อาร์เจนตินา กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาคอาฟริกา หรือ ARIPO ประเทศจีน กลุ่มประเทศสมาชิกของสนธิสัญญาสิทธิบัตรในกลุ่มประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งรัสเซียหรือEAPO อียิปต์ อินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาอาฟริกาหรือOAPI ปานามา ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ ศรีลังกา ตุรกี และยูเครน ส่วนในบราซิล จอร์แดน มาเลเซีย ปากีสถาน ไทย เวเนซุเอลา และเวียดนามอยู่ระหว่างการขอจดสิทธิบัตร
ส่วนสิทธิบัตรในรูปของเกลือจะหมดอายุใน พ.ศ 2568 นกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาคอาฟริกาหรือ ARIPO กลุ่มประเทศสมาชิกของสนธิสัญญาสิทธิบัตรในกลุ่มประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งรัสเซียหรือEAPO อินโดนีเซีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ ตุรกี และยูเครนได้ถูกจดสิทธิบัตรไว้แล้ว ส่วนในบราซิล จีน เอกวาดอร์ และเวียดนาม อยู่ระหว่างการยื่นจดสิทธิบัตร

สถานะการใช้สิทธิ์โดยสมัครใจ

สัญญาการใช้สิทธิ์โดยสมัครใจที่เจ้าของสิทธิบัตรทำกับบริษัทผู้ผลิตอื่น 5 ราย ครอบคลุมประเทศที่มีสิทธิ์ซื้อยานี้โดยถูกต้องตามกฎหมายจำนวน 112 ประเทศ แต่รายละเอียดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาการใช้สิทธิ์ฯ ไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

ยาสูตรผสม

ยาสูตรผสมระหว่างริลพิไวรีนร่วมกับยาทีโนโฟเวียร์และยาเอ็มไตรซิททาบีน ได้พัฒนาขึ้นและขึ้นทะเบียนยาในสหรัฐอเมริกาในปีพ.ศ. 2554 ส่วนยาสูตรผสมที่มียาริลพิไวรีนกับยาตัวอื่นเพื่อทำให้ตัวยาออกฤทธ์ได้นานขึ้นนั้น ยังอยู่ในกระบวนการทดลองทางคลีนิก

Related news articles