โลพินาเวียร์ – LPV

ยาโลพินาเวียร์ (ตัวย่อชื่อยา LPV)

องค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้ยาโลพินาร์เวียร์ (ใช้ร่วมกับยาริโทร์นาเวีย) เป็นยาส่วนประกอบของยาสูตรสำรองที่ใช้ในเด็กและผู้ใหญ่ และใช้เป็นยาส่วนประกอบในสูตรพื้นฐานที่ใช้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 3 ขวบ .
ยาโลพินาเวียร์รู้จักในชื่อย่อว่า แอลพีวี (LPV) เมื่อรวมเม็ดกับยาริโทร์นาเวียร์ รู้จักในชื่อย่อว่า แอลพีวี/อาร์ (LPV/r)

สรุปย่อ

สิทธิบัตรของยาโลพินาเวียร์ ยาริโทนาเวียร์ และยาโลพินาเวียร์รวมกับริโทนาเวียร์ในรูปแบบแคปซูลและเม็ด ได้จดและอยู่ระหว่างการขอจดสิทธิบัตรในหลายประเทศ ปัจจุบัน มีบริษัทยาชื่อสามัญที่ขายยาโลพินาเวียร์รวมกับริโทนาเวียร์ในสูตรสำหรับผู้ใหญ่ที่ผ่านมาตรฐานด้านคุณภาพอยู่ 4 ราย และบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายสูตรยาสำหรับเด็กมีอยู่ 2 ราย การแข่งขันของยาสูตรสำหรับผู้ใหญ่จะมีอยู่แต่ในประเทศที่ไม่มีสิทธิบัตรหรือได้นำมาตรการบังคับใช้สิทธิ์ตามสิทธิบัตรมาใช้ ส่วนการแข่งขันในยาสูตรสำหรับเด็ก (ยาชื่อสามัญในรูปแบบใหม่) ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นในประเทศที่อยู่ในสัญญาของโครงการร่วมใช้สิทธิในสิทธิบัตรยา หรือในประเทศที่ไม่มีมีสิทธิบัตร

สถานะสิทธิบัตร

สิทธิบัตรสารประกอบของยาโลพินาเวียร์คาดว่าจะหมดอายุสิทธิบัตรในปี 2559 ทั้งนี้ยาดังกล่าวได้มีสิทธิบัตรแล้วในประเทศ   อาร์เจนติน่า บราซิล จีน โคลัมเบีย เม็กซิโก ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ และไทย เพราะยาโลพินาเวียร์มีอยู่แต่ในรูปแบบสูตรผสมร่วมกับริโทนาเวียร์เท่านั้น สิทธิบัตรที่อ้างสิทธิ์สูตรผสมโลพินาเวียร์และริโทนาเวียร์จึงมีความสำคัญ และมีรายละเอียด

สถานะการใช้สิทธิ์โดยสมัครใจ

ยาสูตรผสมของโลพินาเวียร์ร่วมกับริโทนาเวียร์ในสูตรสำหรับเด็กอยู่ในสัญญาของโครงการร่วมใช้สิทธิในสิทธิบัตรยา (Medicines Patent Pool) ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2557 สัญญานี้ให้สิทธิ์กับ 102 ประเทศและยังอนุญาตให้ขายยาโลพินาเวียร์และริโทนาเวียร์ที่เป็นยาชื่อสามัญได้ในประเทศที่ไม่อยู่ในสัญญานี้ได้ ซึ่งเป็นประเทศที่ไมมีสิทธิบัตร ในเบื้องต้น สัญญาครอบคลุมเฉพาะยาสูตรสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี
เอกวาดอร์ใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิ์ตามสิทธิบัตรกับยาริโทนาเวียร์ ในขณะที่อินโดนีเซีย และไทยใช้มาตรการเดียวกันกับยาสูตรผสมของยาโลพินาเวียร์ร่วมกับริโทนาเวียร์

ยาสูตรผสม

ยาสูตรผสมของโลพินาเวียร์ร่วมกับริโทนาเวียร์ในสูตรสำหรับเด็กอยู่ในสัญญาของโครงการร่วมใช้สิทธิในสิทธิบัตรยา (Medicines Patent Pool) ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2557 สัญญานี้ให้สิทธิ์กับ 102 ประเทศและยังอนุญาตให้ขายยาโลพินาเวียร์และริโทนาเวียร์ที่เป็นยาชื่อสามัญได้ในประเทศที่ไม่อยู่ในสัญญานี้ได้ ซึ่งเป็นประเทศที่ไมมีสิทธิบัตร ในเบื้องต้น สัญญาครอบคลุมเฉพาะยาสูตรสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี
เอกวาดอร์ใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิ์ตามสิทธิบัตรกับยาริโทนาเวียร์ ในขณะที่อินโดนีเซีย และไทยใช้มาตรการเดียวกันกับยาสูตรผสมของยาโลพินาเวียร์ร่วมกับริโทนาเวียร์

 

Related news articles