อีทราไวรีน – ETV

อีทราไวรีน (ตัวย่อชื่อยา ETV)
องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้ยาอีทราไวรีนเป็นยาชนิดหนึ่งในสูตรดื้อยาในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี

สรุปย่อ

ยังไม่มียาอีทราไวรีนที่เป็นยาชื่อสามัญยาอีทราไวรีนจดสิทธิบัตรไว้ในประเทศที่เป็นแหล่งผลิตยาหลักหลายประเทศ และดูเหมือนว่าถ้าจะผลิตจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถือสิทธิ์ (เจ้าของสิทธิบัตร) ก่อน ยาอีทราไวรีนได้จดสิทธิบัตรไว้อย่างแพร่หลายในประเทศที่มีรายได้น้อย

สถานะสิทธิบัตร

อายุสิทธิบัตรในสารองค์ประกอบยาอีทราไวรีน จะหมดใน พ.ศ 2562 ยานี้ได้จดสิทธิบัตรแล้วในประเทศอาร์เจนตินา กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาคอาฟริกาหรือ ARIPO บราซิล จีน กลุ่มประเทศสมาชิกของสนธิสัญญาสิทธิบัตรในกลุ่มประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งรัสเซียหรือ EAPO อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เม็กซิโก กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาอาฟริกาหรือ OAPI ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ ศรีลังกา ไทย ตุรกี ยูเครน และเวียดนาม และในปากีสถาน อยู่ระหว่างการยื่นจดสิทธิบัตรยาอยู่
อีทราไวรีนยังได้รับสิทธิบัตรในรูปแบบยาเม็ด ในประเทศกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาคอาฟริกา หรือ ARIPO จีน กลุ่มประเทศสมาชิกของสนธิสัญญาสิทธิบัตรในกลุ่มประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งรัสเซียหรือEAPO อินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาอาฟริกาหรือOAPI แอฟริกาใต้ และยูเครน และจะหมดอายุสิทธิบัตรในปี พ.ศ. 2563 ในบราซิล ตุรกี และเวียดนาม บริษัทกำลังขอจดสิทธิบัตรอยู่

 

สถานะการใช้สิทธิ์โดยสมัครใจ

ปัจจุบันยังไม่มีการนำมาตรการการใช้สิทธิ์โดยสมัครใจมาใช้เพื่อผลิตยาชื่อสามัญของยาอีทราไวรีน มีเพียงข้อตกลงที่ทำกับบริษัทยาเพียงแห่งเดียวในประเทศอาฟริกาที่อยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่าให้บรรจุและจำหน่ายได้เท่านั้น

ยาสูตรผสม

ยังไม่มียาสูตรผสมแบบรวมเม็ดที่ใช้ยาอีทราไวรันเป็นส่วนประกอบขายในท้องตลาด

Related news articles