โดรูเทกราเวียร์- DTG

 

ยาโดรูเทกราเวียร์ ได้ขึ้นทะเบียนยากับากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2556
โดรูเทการ์เวียร์ (Dolutegravir) รู้จักกันในชื่อ DTG (ดีทีจี)

สรุปย่อ

จากสัญญาที่ทำร่วมกันระหว่างโครงการร่วมใช้สิทธิ์ในสิทธิบัตรยา (Medicine Patent Pool) กับบริษัทวีฟ (ViiV) ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิบัตร ดูเหมือนว่าจะมีการแข่งขันในตลาดของยาโดรูเทกราเวียร์อยู่บ้างในกลุ่มประเทศที่อยู่ในสัญญาโครงการร่วมใช้สิทธิ์ฯ และในประเทศที่ไม่มีสิทธิบัตรยาโดรูเทกราเวียร์

สถานะสิทธิบัตร

สิทธิบัตรของสารประกอบของยาโดรูเทกราเวียร์จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2569 ประเทศที่มีสิทธิบัตรยาโดรูเทกราเวียร์ได้แก่ แอลจีเรีย จีน โคลัมเบีย กลุ่มประเทศสมาชิกของสนธิสัญญาสิทธิบัตรในกลุ่มประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งรัสเซียหรือ EAPO อินโดนีเซีย เม็กซิโก โมรอคโค ฟิลลิปปินส์ อัฟริกาใต้ ตรุกี และ ประเทศยูเครน และประเทศที่กำลังดำเนินการจดสิทธิบัตรอยู่ ได้แก่ บราซิล อียิปต์ อินเดีย มาเลเซีย ไนจีเรีย และ ประเทศเวียดนาม

สถานะการใช้สิทธิ์โดยสมัครใจ

ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2557 เจ้าของสิทธิบัตรยาโดลูเทการ์เวียร์ ได้ให้สิทธิ์กับโครงการร่วมใช้สิทธิในสิทธิบัตรยาหรือ MedicinePatet Pool ภายใต้สัญญาแยกกันสองฉบับสำหรับยาสูตรสำหรับเด็กและสำหรับผู้ใหญ่ ในสัญญายาสูตรสำหรับเด็กนั้น ให้สิทธิ์กับ 121ประเทศ และยาสูตรสำหรับผู้ใหญ่ให้สิทธิ์กับประเทศในแถบอาฟริกาที่อยู่ทางใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า ประเทศด้อยพัฒนา แล่ะประเทศที่มีรายได้น้อยต่อไปนี้ อียิปต์ อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลลิปปินส์ เติร์กเมนิสสถาน และเวียดนาม
ทั้งนี้สัญญาระบุให้บริษัทยาชื่อสามัญในสัญญาขายยาโดลูเทการ์เวียร์ให้กับประเทศที่ไม่อยู่ในในสัญญาและไม่มีสิทธิบัตรได้ บริษัทยาชื่อสามัญที่อยู่ในสัญญามีทั้งหมด 9 บริษัท

ยาสูตรผสม

ยาสูตรผสมที่ประกอบด้วยยาโดรูเทกราเวียร์ ยาอะบาคาเวียร์และลามิวูดีน ได้ขึ้นทะเบียนยาแล้ว อย่างไรก็ดี สิทธิบัตรของยาโดรูเทกราเวียร์และยาอะบาคาเวียร์เดี่ยวๆ และสิทธิบัตรในสูตรผสมของยาอะบาคาเวียร์กับลามิวูดีน(3TC) และยาสูตรผสม 3 ชนิดของยาอะบาคาเวียร์ยาลามิวูดีน และยาโดรูเทกราเวียร์ อาจมีผลกระทบต่อการใช้ยาในสูตรที่มีอะบาคาเวียร์ร่วมกับลามิวูดีน และที่ใช้ร่วมกับยาโดรูเทกราเวียร์

สิทธิบัตรยาสูตรผสม 3 ยาชนิด (ยาอะบาคาเวียร์ ยาลามิวูดีน และยาโดรูเทกราเวียร์) น่าจะหมดอายุสิทธิบัตรในปี พ.ศ. 2574 ซึ่งขณะนี้มีสิทธิบัตรในประเทศดังนี้ โคลัมเบีย เม็กซิโก มองโกเลีย และอัฟริกาใต้ และอยู่ระหว่างการรอจดสิทธิบัตรในประเทศเหล่านี้ คือ แอลบาเนีย แอลจีเรีย กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาคอาฟริกา หรือ ARIPO กลุ่มประเทศสมาชิกของสนธิสัญญาสิทธิบัตรในกลุ่มประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งรัสเซียหรือEAPO จีน คอสตาริก้า สาธารณรัฐโดมินิกัน เอกวาดอร์ อียิปต์ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย โมร็อคโค ไนจีเรีย เปรู ฟิลลิปปินส์ ไทย ตูนีเซีย ยูเครน และเวียดนาม

โครงการร่วมใช้สิทธิในสิทธิบัตรในยาโดรูเทกราเวียร์ ยังครอบคลุมถึงยาสูตรผสมที่มียาอะบาคาเวียร์และยาโดรูเทกราเวียร์เป็นส่วนประกอบตามพื้นที่ประเทศที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขด้วย

 

Related news articles