เอฟฟาไวเรนซ์ – EFV

 

เอฟฟาไวเรนซ์ (ตัวย่อชื่อยา EFV)
องค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้ใช้ยาเอฟฟาไวเรนซ์เป็นยาชนิดหนึ่งของยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่ และสูตรพื้นฐานและสูตรสำรองในเด็กที่มีอายุมากกว่า 3ปีขึ้นไป
เอฟฟาไวเรนซ์ หรีอรู้จักในชื่อย่อว่า อีเอฟวี ( EFV)

สรุปย่อ

ในหลายประเทศมีสิทธิบัตรสารประกอบของยาเอฟฟาไวเรนซ์อยู่ และส่วนใหญ่หมดอายุสิทธิบัตรไปแล้วในปี พ.ศ. 2556 ยาเอฟฟาไวเรนซ์ที่เป็นยาสามัญที่ได้มาตรฐานด้านคุณภาพมีขายในตลาดแล้วหลายยี่ห้อ และส่วนมาก ซึ่งเป็นยาเอฟฟาไวเรนซ์เดี่ยวๆ ไม่น่าจะมีอุปสรรคด้านสิทธิบัตรมาขัดขวางการแข่งขันได้แล้ว แต่ถ้าเป็นยาเอฟฟาไวเรนซ์ที่นำมารวมเม็ดกับยาต้านฯ ชนิดอื่น เช่น ยาสูตรผสมของยาทีโนโฟเวียร์ ยาเอ็มไตรซิทาบีน และยาเอฟฟาไวเรนซ์ อาจพบปัญหาที่ยาชื่อสามัญสูตรรวมเม็ดแบบเดียวกันจะออกสู่ตลาดเพื่อแข่งขันไม่ได้ในประเทศที่ไม่อยู่ในสัญญาการใช้สิทธิ์โดยสมัครใจหรือโครงการร่วมใช้สิทธิ์ฯ ได้

สถานะสิทธิบัตร

สิทธิบัตรของสารประกอบของยาของเอฟฟาไวเรนซ์ในหลายๆประเทศส่วนใหญ่น่าจะหมดอายุสิทธิบัตรแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556 แต่ในบางกรณี อาจจะยังมีสิทธิบัตรอยู่ ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการขยายอายุสิทธิบัตร (ตัวอย่าง ในยูเครน สิทธิบัตรจะหมดอายุในปี พ.ศ .2561) จากข้อมูลที่เผยแพร่ สิทธิบัตรยาเอฟฟาไวเรนซ์ยังคงมีอยู่ใน อาร์เจนติน่า (เฉพาะสิทธิบัตรกระบวนการผลิต) และในสาธารณรัฐโดมินิกันและประเทศยูเครน (เนื่องจากมาตรการขยายอายุสิทธิบัตร ที่เกินไปว่า 20 ปี)

สถานะการใช้สิทธิ์โดยสมัครใจ

ผู้ผลิตจำนวนหนึ่งในแอฟริกาใตได้รับสิทธิ์ให้ผลิตยาเอฟฟาไวเรนซ์ในประเทศแอฟริกาใต้ และขายให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน 10 ประเทศได้ ประเทศที่เคยประกาศใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรกับยาเอฟฟาไวเรนซ์แล้ว ได้แก่ บราซิล อินโดนีเซีย และไทย

ยาสูตรผสม

องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้ยาสูตรผสมของยาเอฟฟาไวเรนซ์กับยาทีโนโฟเวียร์ และยาเอ็มไตรซิทาบีน หรือกับยาทีโนโฟเวียร์และยาลามิวูดีน ที่สามารถผลิตรวมเม็ดได้แล้วให้เป็นยาสูตรพื้นฐาน ทั้งนี้บริษัทบริสตอล ไมเยอร์ สควิปป์และบริษัทกิลิเอดที่ร่วมขอรับสิทธิบัตรยาสูตรผสมของยาเอฟฟาไวเรสและเอ็มไตรซิทาบีนใน จีน กลุ่มประเทศสมาชิกของสนธิสัญญาสิทธิบัตรในกลุ่มประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งรัสเซียหรือ EAPO เม็กซิโก แอฟริกาใต้ และตุรกี และได้รับสิทธิบัตรไปแล้ว ส่วนในประเทศอาร์เจนติน่า บราซิล อินเดีย และเวเนซูเอล่า อยู่ระหว่างการรอจดสิทธิบัตร นอกจากนี้ ภายใต้โครงการร่วมใช้สิทธิ์ฯ (Medicine Patent Pool)ของยาทีดีเอฟ(TDF)

ประเทศที่ใช้สิทธิ์ได้โดยจะไม่ถูกฟ้องร้องทางกฎหมายมี 112 ประเทศ

Related news articles