อะบาคาเวียร์ – ABC

อะบาคาเวียร์ (ตัวย่อชื่อยา ABC)

องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้สูตรยาที่มีอะบาคาร์เวียร์ผสมอยู่ เป็นสูตรพื้นฐานและสูตรสำรองสำหรับใช้ในทารกและเด็ก
อะบาร์คาเวียร์มักจะรู้จักกันในชื่อ เอบีซี (ABC)

สรุปย่อ

สิทธิบัตรของสารประกอบหลักของยาอะบาคาเวียร์ได้หมดอายุสิทธิบัตรไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีสิทธิบัตรที่อ้างถือสิทธิ์ในรูปแบบอื่นที่ไม่สมควรได้รับสิทธิบัตรอยู่ ซึ่งได้แก่ สิทธิบัตรที่อ้างสิทธิ์ในเรื่องรูปแบบของเกลือเฮมิสซัลเฟต รูปแบบตำรับยาสำหรับเด็ก รูปแบบยาสูตรผสมของอะบาคาเวียร์กับลามิวูดีน สิทธิบัตรแบบนี้ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันในตลาดของยาอะบาคาเวียร์ในบางประเทศที่ยังไม่มีการใช้มาตรการให้สิทธิโดยสมัครใจ (Voluntary Licensing)

สถานะสิทธิบัตรของยาอะบาคาร์เวีย

สิทธิบัตรสารประกอบหลักของยาอะบาคาเวียร์รวมทั้งสิทธิบัตรที่เกินขอบเขตอื่นๆเท่าที่มีข้อมูลได้หมดอายุแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 แต่ยังมีสิทธิบัตรของยาอะบาคาเวียร์ในรูปแบบหรือสูตรอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดของยาอะบาคาเวียร์ และสูตรยาที่มีส่วนประกอบของยาอะบาคาเวียร์

สิทธิบัตรในรูปแบบของเกลือเฮมิซัลเฟต(hemisulfate) จะหมดอายุลงในปี 2561 จากข้อมูลที่มี พบว่ามีผู้จดสิทธิบัตรยาอะบาคาเวียร์ไว้ในประเทศอัลจีเรีย อาร์เจนติน่า กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาคอาฟริกาหรือ ARIPO จีน ประเทศสมาชิกของสนธิสัญญาสิทธิบัตรในกลุ่มประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งรัสเซียหรือ EAPO เอกวาดอร์ อียิปต์ เอลซาลวาดอร์ จอร์เจีย กัวเตมาลา ฮอนดูรัส อินโดนีเซีย จอร์แดน มาเลย์เซีย เม็กซิโก โมร็อคโค นิคารากัว ไนจีเรีย กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาอาฟริกา(OAPI) ปากีสถาน ปานามา เปรู ฟิลลิปปินส์ อัฟริกาใต้ ศรีลังกา ตูนีเซีย ตรุกี และ ยูเครน ส่วนในประเทศบราซิลและประเทศไทยสิทธิบัตรยังอยู่ระหว่างการขอจดสิทธิบัตร

สิทธิบัตรยาอะบาคาเวียร์สูตรสำหรับเด็ก จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2562 ยาสูตรสำหรับเด็กนี้ได้จดสิทธิบัตรแล้วในประเทศ อัลจีเรีย อาร์เจนติน่า กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาคอาฟริกาหรือARIPO โคลัมเบีย สาธารณรัฐโดมินิกัน ประเทศสมาชิกของสนธิสัญญาสิทธิบัตรในกลุ่มประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งรัสเซียหรือEAPO กัวเตมาลา ฮอนดูรัส อินเดีย อินโดเนเซีย มาเลเซีย โมร็อคโค เม็กซิโก นิการากัว ปากีสถาน ปานามา เปรู ฟิลิปปินส์ อัฟริกาใต้ ศรีลังกา ประเทศไทย ตูนีเซีย และตรุกี และอยู่ระหว่างกระบวนการขอรับสิทธิบัตรในประเทศอียิปต์

 

การใช้สิทธิ์โดยสมัครใจ

การใช้สิทธิ์โดยสมัครใจเจ้าของสิทธิบัตรของยาอะบาคาเวียร์ตกลงให้สิทธิการผลิตยาต้านไวรัสชนิดนี้แก่กลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อย กลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด และกลุ่มประเทศแอฟฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า (ในช่วงนี้ได้มีการประกาศใช้ใน 69 ประเทศ ) ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 บริษัทยาเจ้าของสิทธิบัตร ยาอะบาคาเวียร์สูตรสำหรับเด็ก และยาสูตรผสมของอะบาคาเวียร์และลามิวูเดียนที่เป็นยาสูตรสำหรับเด็ก ได้เข้าร่วมโครงการการร่วมใช้สิทธิในสิทธิบัตรยา (Medicine Patent Pool) ที่อนุญาตให้ผลิตและขายยาในสูตรทั้งสองให้กับ118 ประเทศตามที่ระบุในสัญญาของโครงการ

ต่อมา ได้ขยายให้ครอบคลุมประเทศเพิ่มจาก 118 เป็น 121 ประเทศในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2555 ประเทศที่เพิ่มเข้ามา คือ เปรู ยูเครน และเวเนซูเอล่า การให้สิทธิโดยสมัครใจนี้ อนุญาตให้ขายยาอะบาคาเวียร์ในประเทศอื่นๆ ที่ไม่มีสิทธิบัตร นอกจากนี้ เจ้าของสิทธิบัตรได้ให้สิทธิการผลิตโดยตรงแก่ผู้ผลิตอย่างน้อย 1 รายด้วยเงื่อนไขข้อจำกัดให้ขายให้กับบางประเทศที่ระบุไว้เท่านั้น

ในสัญญาภายใต้โครงการการใช้สิทธิร่วมในสิทธิบัตรยาหรือ Medicine Patent Pool ของยาโดลูเทการ์เวียร์ ผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการจะได้รับประโยชน์จากสัญญานี้ โดยจะไม่ถูกบริษัทเจ้าของสิทธิบัตรฟ้องดำเนินคดี หากผู้ได้รับสิทธิ์ฯ จะผลิตและขายยาสูตรผสมของยาอะบาคาเวียร์และยาโดลูเทการ์เวียร์ ในประเทศที่อยู่ภายใต้สัญญาโครงการการร่วมใช้สิทธิ์ฯ ของของยาโดลูเทการ์เวียร์
ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศอินโดนีเซียได้ประกาศใช้มาตราการบังคับใช้สิทธิ์ตามสิทธิบัตรกับยาอะบาคาเวียร์ และประเทศเอกวาดอร์

 

ยาสูตรผสม

แม้ว่าบริษัทยาชื่อสามัญหลายแห่งจะผลิตยาสูตรผสมของยาอะบาคาเวียร์กับยาลามิวูเดียน และยาสูตรผสมของอะบาคาเวียร์ยาลามิวูดีน และยาซีโดวูดีนได้แล้วก็ตาม แต่ในหลายประเทศก็ยังมีสิทธิบัตรอยู่ ซึ่งได้แก่ กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาคอาฟริกา หรือARIPO บราซิล จีน ประเทศสมาชิกของสนธิสัญญาสิทธิบัตรในกลุ่มประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหรือEAPO จอร์เจีย มาเลเซีย เม็กซิโก กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาอาฟริกาหรือARIPO ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ ไทย ตรุกี และอุซเบกิซสถาน และในประเทศศรีลังกา อยู่ระหว่างการยื่นคำขอสิทธิบัตร

เมื่อเร็วๆนี้ ยาสูตรผสมของอะบาคาเวียร์ร่วมกับลามิวูดีนและโดลูเทการ์เวียร์ได้ขึ้นทะเบียนยาในสหภาพยุโรปและอเมริกาแล้วในปี พ.ศ. 2557 แต่ก็ได้จดสิทธิบัตรหรือกำลังยื่นขอจดสิทธิบัตรอยู่ในบางประเทศ

 

Related news articles