เปรู

ในเปรูมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีประมาณ 66,000 คน และน้อยกว่าครึ่งหนึ่งได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

ปัญหา

ปัญหาหลักสำหรับประเทศเปรูคือราคาของยาต้านไวรัสเอชไอวี (ARV) รัฐบาลเปรูได้ให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ก็มีภาระผูกพันตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้มีการใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อย่างไรก็ตามเงื่อนไขผูกขาดที่ไม่เหมาะสมป้องกันนี้

เปรูเป็นประเทศที่ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อยา atazanavir ในราคาที่แพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างโบลิเวียร์ที่ใช้ยาชื่อสามัญถึง 20 เท่า เนื่องจากราคายาที่สูงทำให้รัฐบาลเปรูต้องใช้งบประมาณมากกว่า 50% ของงบประมาณยาต้านไวรัสฯทั้งหมดในการซื้อยาดังกล่าว กลุ่มประชาสังคมและภาครัฐพยายามจะผลักดันให้มีการลดราคายาดังกล่าวแต่กลับได้รับการต่อต้านกลุ่มบริษัทยาข้ามชาติ

พื้นหลัง

องค์กรภาคประชาสังคมในเปรู รวมทั้งองค์กรพันธมิตร เช่น Acción Internacional Para la Salud (AIS), ได้มีส่วนในการเจรจาในข้อตกลงการค้าเสรี (FTAs) กับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป และประสบความสำเร็จในการรณรงค์ปกป้องไม่ให้มีการนำมาตรการกลไกใหม่ของระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่จะมีผลต่อการเข้าถึงยามาใช้

ประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้มีบทเรียนในการนำไปปรับใช้การกับเจรจา ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกที่เปรูได้ลงนาม สภาคองเกรสเปรูได้มีการดำเนินการโครงการที่จะควบคุมตลาดยา และป้องกันไม่ให้บริษัทยามาละเมิดกลไกควบคุมนี้ มีการสร้างการรับรู้ในหมู่ประชาชนเพิ่มขึ้น ให้มีความตระหนักต่อเรื่องยาที่มีราคาแพงเกินจำเป็นในประเทศ และเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาจัดการต่อสถานการณ์นี้

เราเชื่อว่าการเข้าถึงยาเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิในการมีชีวิตอยู่ ดังนั้นการเข้าถึงยาในราคาที่เหมาะสม สมควรที่จะมีความสำคัญเหนือกว่าผลประโยชน์ทางการค้าใดๆ และรัฐบาลมีภาระผูกพันที่ต้องมั่นใจว่าจะเกิดการเข้าถึงยาได้ผ่านกฎหมายแห่งชาติ