องค์การยูนิเทดขยายการสนับสนุนการทำงานเพื่อการเข้าถึงยา

เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่องค์กร ITPC ได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเทดให้ดำเนินงานโครงการรณรงค์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงยา โดยได้รับทุนต่อเนื่องไปอีก 3 ปี โดยเป็นหนึ่งในสามองค์กรที่ถูกระบุว่าประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน 

Picture of tablet bottles and patents

การเข้าถึงยาจำเป็น ถือเป็นสิทธิและจำเป็นต่อการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาโรคสำคัญสามโรคได้แก่ เอดส์ ไวรัสตับอักเสบซี และวัณโรค

อุปสรรคด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ระบบการจดสิทธิบัตรในทางที่ผิด คือเหตุผลหลักที่ทำให้ยามีราคาแพงเกินจริง ซึ่งระบบสิทธิบัตรนี้ถูกใช้ในการกอบโกยผลประโยชน์โดยบริษัทยายักษ์ใหญ่ แต่กลับส่งผลกระทบต่อประชาชนและงบประมาณด้านสาธารณสุขที่สูงขึ้น ดังนั้นการแก้ปัญหาอุปสรรคด้านทรัพย์สินทางปัญญาจึงจำเป็นต่อประเทศที่ต้องการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือSDG ด้านสุขภาพ และเป้าหมาย 90-90-90 เพื่อยุติเอดส์ (ภายในปี 2563 

90 % ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรู้สถานการณ์ติดเชื้อของตัวเอง 90%ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส และ 90% ของผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสามารถคุมเชื้อเอชไอวีในร่างกายได้)

การดำเนินงานของเราจะเป็นการทำงานต่อเนื่องจากความสำเร็จของโครงการ 3 ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของภาคประชาสังคม โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเทด โครงการดังกล่าวได้พิสูจน์แล้วว่าภาคประชาสังคมถือเป็นกลุ่มหลักที่สำคัญในการท้าทายต่อ

อุสรรคด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งผลจากการทำงานที่ผ่านมาทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยาได้ถึงปีละ 472 ล้านเหรียญ ซึ่งเมื่อเทียบผลตอบแทนที่ได้กลับมาจากการลงทุนใน

โครงการนี้สูงถึง 100 เท่า นี่คือความสำเร็จโดยตรงจากการใช้ช่องทางกฎหมายในการคัดค้านสิทธิบัตรที่ไม่สมควร การพัฒนาระบบกฎหมายในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น และการป้องกันไม่ให้เกิดสิทธิบัตรที่ไม่มีคุณภาพในกระบวนการตรวจสอบสิทธิบัตร โดยการสนับสนุนให้รัฐบาลใช้ข้อยืดหยุ่นทางการค้าว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาหรือทริปส์เมื่อมีความจำเป็น การได้รับทุนสนับสนุนโครงการใหม่ครั้งนี้ทำให้เราสามารถขยายการทำงานจากเดิม 4 ประเทศ เป็น 17 ประเทศ

ความสำเร็จและเป้าหมายระยะยาวของเราคือการสร้างความยั่งยืนด้วยการลงทุนเพื่อทำให้ยามีราคาถูกลงและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน เราต้องขอบคุณอย่างยิ่งที่องค์การยูนิเทดได้ตระหนักว่าโครงการนี้เป็นพื้นที่สำคัญและมีประสิทธิภาพสูงในการทำงานเพื่อการเข้าถึงยา