ข้อตกลงทางการค้า

ทรัพยากรเหล่านี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีผลกระทบต่อการเข้าถึงยา ซึ่งรวมถึงข้อตกลงทางการค้าฟรี, ด้านการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (เดินทาง), การเดินทางรวมถึงบทบัญญัติ, และ ' flexibilities ' ที่หลังจากที่ทำให้มันง่ายต่อการปกป้องสุขภาพของประชาชน.

 • Free Trade of Pharmaceutical Products:

  The Limits of Intellectual Property Enforcement at the Border

  This paper describes the detention of generic medicines in transit, primarily in the EU, and the implications this has on free trade and access to medicine. Developed countries’ efforts to strengthen intellectual property enforcement and fight against ‘counterfeits’ can contradict the principles of the WTO legal regime and create barriers to legitimate trade.

  Download Free Trade of Pharmaceutical Products: The Limits of Intellectual Property Enforcement at the Border (PDF)

  Author: Xavier Seuba, Publisher: International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), Year: March 2010

 • Maintaining Policy Space for Development

  This paper looks at the technical assistance concerns raised by Free Trade Agreements (FTAs) and the challenges to developing countries in regard to implementation. The focus is on FTAs between Latin America and the United States. The primary beneficiaries of TRIPS and TRIPS-plus obligations are industrialized countries, with the costs borne by those in poorer countries. TRIPS and TRIPS-plus arrangements should promote competition through the acquisition and local development of technology.

  Download Maintaining Policy Space for Development: A Case Study on IP Technical Assistance in FTAs (PDF)

  Authors: Pedro Roffe and David Vivas with Gina Vea Publisher: International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) Year: April 2007

 • IP Rights under Investment Agreements:

  The Trips-Plus Implications for Enforcement and Protection of Public Interest

  This research paper analyses the impact of investment agreements on the rights and obligations under the Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights. The goal is to reimagine the interplay between intellectual property in North-South investment agreements and the connection with implementing socio-economic and technological development policies. The paper concludes that investment agreements have important implications on intellectual property rights, regulations protecting the public interest, encouragement of technology development and transfers, and competition policies.

  Download IP Rights under Investment Agreements: The Trips-Plus Implications for Enforcement and Protection of Public Interest (PDF)

  Author: Ermias Tekeste Biadgleng, Publisher: South Centre, Year: Aug 2006